opis choroby
leczenie

stowarzyszenia
alzheimerowskie
specjalistyczne środki
leczenia choroby Alzheimera
(umowy z NFZ)
lekarze specjaliści
(gabinety prywatne)
ośrodki Terapii
Zaburzeń Pamięci

urządzanie mieszkania
ćwiczenia fizyczne
żywienie

dotyczące choroby
dotyczące leczenia
dotyczące opieki
CHOROBA ALZHEIMERA
Leczenie


Choroba Alzheimera jest chorobą postępującą i jak dotychczas nie istnieje leczenie przyczynowe tej choroby, ani takie, które zatrzymałoby całkowicie dalszy jej rozwój. Nawet jeśli nie można zatrzymać choroby, to warto podjąć wysiłek, aby poprawić jakość życia chorego i jego rodziny.

Obecnie w leczeniu choroby Alzheimera stosuje się dwie grupy leków.

W początkowym i średnio zaawansowanym stadium choroby stosuje się tzw. inhibitory acetylocholinoesterazy. Acetylocholina jest tzw. neuroprzekaźnikiem, czyli substancją chemiczną niezbędną w procesie przekazywania informacji pomiędzy komórkami mózgu (neuronami), co jest warunkiem zapamiętywania, uczenia się i w ogóle prawidłowego funkcjonowania mózgu. W chorobie Alzheimera, w wyniku zwyrodnienia neuronów produkujących acetylocholinę występuje niedobór tego neuroprzekaźnika. Ilość acetylocholiny można zwiększyć blokując działanie innej substancji chemicznej – tzw. acetylocholinesterazy, czyli substancji rozkładającej acetylocholinę. Umożliwiają to właśnie inhibitory acetylocholinesterazy – donepezil lub rivastigmina (dostępne pod wieloma różnymi nazwami handlowymi).

Innym bardzo ważnym neurotransmiterem jest glutaminian. W chorobie Alzheimera występuje jego nadmiar ponieważ w mózgu osoby chorej gromadzą się pewne nieprawidłowe substancje (beta-amyloid, białko Tau), które uniemożliwiają rozkład i usuwanie glutaminianu. Glutaminian pośredniczy w przekazywaniu informacji pomiędzy neuronami poprzez oddziaływanie na tzw. receptory (receptory NMDA). W sytuacji, kiedy jest nadmiar glutaminianu receptory NMDA są stale pobudzane i powstaje tzw. „szum informacyjny”, na tle którego neurony nie mogą zidentyfikować impulsu nerwowego niosącego ważne informacje. W tej sytuacji proces zapamiętywania jak również odtwarzania informacji staje się zaburzony lub całkowicie niemożliwy.

W Polsce dostępna jest substancja chemiczna – pod nazwą memantyna. Jest ona tzw. blokerem receptora NMDA. Blokując z odpowiednią siłą i na odpowiednio długi czas receptor NMDA zapobiega powstawaniu tzw. „szumu informacyjnego” i umożliwia prawidłowe odczytywanie przez neurony ważnych informacji, co jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania mózgu. Memantyna, w odróżnieniu od inhibitorów acetylocholinesterazy, jest skuteczna w leczeniu choroby Alzheimera również w zaawansowanym stadium. W Polsce dostępnych jest wiele leków zawierających memantynę jako substancję czynną.