opis choroby
leczenie

stowarzyszenia
alzheimerowskie
specjalistyczne środki
leczenia choroby Alzheimera
(umowy z NFZ)
lekarze specjaliści
(gabinety prywatne)
ośrodki Terapii
Zaburzeń Pamięci

urządzanie mieszkania
ćwiczenia fizyczne
żywienie

dotyczące choroby
dotyczące leczenia
dotyczące opieki
STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE
ALZHEIMEROWSKIE W POLSCE
Liczne stowarzyszenia i organizacje alzheimerowskie działające w Polsce organizują i prowadzą grupy wsparcia, prowadzą poradnictwo dla chorych i ich opiekunów, upowszechniają wiedzę o problemach związanych z chorobą Alzheimera i innymi rodzajami otępień.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Adres:
Adres: ul. Hoża 54, lok.
1 00-682 Warszawa
Telefon: 0-22 / 622-11-22
e-mail: alzheimer_pl@hotmail.com

Polska Fundacja Alzheimerowska
Adres: ul. Widok 10
00-023 Warszawa
Telefon: 0-22 / 827-35-86

Aby uzyskać informację o lokalnych stowarzyszeniach proszę wybrać województwo na mapie.